Wybieram
spektakl
Wybieram
termin
Wybieram
miejsce
Mój
koszyk
Podsumowanie
zakupów

Polityka prywatności

Trwa komunikacja...

Teatr Narodowy, jako właściciel strony internetowej bilety.narodowy.pl dba o ochronę prywatności użytkowników oraz bezpieczeństwo przetwarzania ich danych osobowych.

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.).

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to przysługuje mu prawo do wycofania jej w każdym momencie.

Dane osobowe użytkowników strony internetowej bilety.narodowy.pl udostępnione w procesie zamówienia biletów lub wydawnictw przetwarzane są przez Teatr Narodowy wyłącznie w celach realizacji zamówienia.

Administratorem danych osobowych jest Teatr Narodowy z siedzibą w Warszawie 00-077, Plac Teatralny 3, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK 48/98, dla którego organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, NIP 525-20-59-426 , REGON 013057317.

W Teatrze Narodowym nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych czuwa inspektor danych osobowych. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Teatr Narodowy należy pisać  do IODO na adres e-mail iodo@narodowy.pl lub korespondencją tradycyjną.

Informujemy również, że przysługuje Państwu możliwość wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych realizowane jest wyłącznie na podstawie umowy zawartej z podmiotem świadczącym dla Teatru Narodowego usługi w zakresie obsługi transakcji płatniczych tj. PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399, Kapitał zakładowy: 4.944.000 złotych w całości opłacony.

Państwa dane osobowe zebrane na podstawie wyrażonej zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania lub wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

Teatr Narodowy nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez Teatr Narodowy dane osobowe użytkowników mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

Teatr Narodowy na stronie internetowej bilety.narodowy.pl stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych zapisywanych i przechowywanych na dysku komputera użytkownika. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek indywidualnych informacji o użytkownikach strony internetowej i stosowany jest jedynie w celu utrzymania sesji użytkownika.

Użytkownik w każdej chwili może usunąć pliki cookies z dysku komputera lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z strony internetowej bilety.narodowy.pl.

Strona internetowa zwiera odnośniki i linki wyłacznie do strony internetowej Teatru Narodowego o adresie www.narodowy.pl.

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu bilety.narodowy.pl użytkownicy akceptują zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: iodo@narodowy.pl

      W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, właściwe modyfikacje powyższych zasad zostaną opublikowane na stronie internetowej bilety.narodowy.pl.